compass

Duurzaamheid

Duurzaamheid of groen ondernemerschap is een belangrijk thema voor Thinking Steel. We dragen hier graag aan bij met innovatieve staaloplossingen want staal is bij uitstek een duurzaam materiaal.

Door een efficiënte inzet van staal bij duurzaam dubbelgebruik dragen we als MKB maakbedrijf bij aan het terug leveren van duurzame energie aan de samenleving. Dat zit ook in ons staal DNA!

 

Zes redenen waarom staal een duurzame keuze is

Staal draagt bij aan circulaire economie
Staal vermindert het gebruik van hulpbronnen en de verspilling ervan. Daarnaast worden er steeds sterkere en beter presterende staalsoorten ontwikkeld. Waardoor er meer mogelijk is met minder staal. In de praktijk betekent dit niet alleen dat er minder staal tijdens de bouw nodig is. Ook het transportgewicht, de constructie, het funderingsgewicht en de resulterende bouwtijd worden verminderd.

 

Staal kan hergebruikt en gerecycled worden
Recycling en de circulaire economie gaan hand in hand. Bij recycling draait het om het product aan het einde van de pijplijn. Staal kan aan het einde van de levensduur van een constructie gedemonteerd worden. Eenvoudige ontwerpprincipes maken deconstructie en hergebruik van staal in de bouwomgeving mogelijk. Als staal niet hergebruikt kan worden, dan kan het worden gerecycled (omgesmolten) tot een nieuw staalproduct.

 

Staal is extreem duurzaam
Staal heeft weinig tot geen onderhoud nodig en heeft een lange levensduur. Dat betekent maximaal gebruik van grondstoffen.

 

Staalproductie wordt steeds milieuvriendelijker
Het energieverbruik en de CO2-intensiteit bij de staalproductie in Europa neemt jaarlijks af met 1%. En de energie die nodig is om een ton staal te produceren is met ongeveer 40% afgenomen sinds halverwege de jaren ’70. We naderen nu de theoretische grenzen aan staalproductie. Doorbraaktechnologie is nodig om verdere CO2-reductie te kunnen realiseren.

 

Minimale verspilling met staal in de bouw
Staalproductie is zeer circulair. Veel van de bijproducten van het staalproductieproces worden gebruikt in andere processen of industrieën. Daarnaast draagt staal bij aan minder afval. Staal is van nature geschikt voor off-site constructie en modulaire constructiemethoden, waarbij afval gerecycled kan worden. Wat weer bijdraagt aan een kortere bouwtijd en een verhoogde bouwefficiëntie.

 

Staal maakt gebouwen efficiënter, effectiever en energie positiever
Het is niet alleen staal als materiaal dat bijdraagt aan een duurzamere bouwsector. Vooral producten van staal maken gebouwen efficiënter, effectiever (als ideale woon- en werkruimtes) en duurzamer. Denk bijvoorbeeld aan staal in combinatie met geïsoleerde en luchtdichte sandwichpanelen, die het energieverbruik verminderen.

 

Thinking Steel: wij denken in staal, voor nu en later.

 

 

 

Decoratieve sierpoort en siertrap voor privé woning