Profiel Ontwerp & productie De markt Projecten
Profiel Advies & begeleiding Productie & bouw De markt Projecten
Profile Design & fabrication Transportation & assembly The market Projects Contact
home

home
CE-NEN-EN1090-1

Per 1 juli 2014 is het wettelijk verplicht een CE-verklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructiedelen die belasting dragend in een permanent bouwwerk worden ingezet en in het handelsverkeer binnen de EU.
CE-NEN-EN1090-1

By statutory requirement from July 1, 2014 a CE-declaration must be drawn up for load carrying steel and aluminium structural components being used in a rigid construction and trade within the European Union.

Deze CE-verklaring mag alleen opgesteld worden mits men door een externe instantie gecertificeerd is op de EN 1090-1. Willemse Staalconstructies bv beschikt over deze certificering t/m EXC 3.
Said declaration can only be issued when one is certified for EN 1090-1 by an external institute. Willemse Staalconstructies bv has been certified up to and including EXC 3.